Impressum

Eigenaar:
Vivian Blaauw

Bedrijfsnaam: 
VivianBlaauw

Bedrijfslocatie: 
Heerlen
Nederland

Website:
www.vivianblaauw.nl

Contact:

[email protected]

IBAN-nummer:
NL43 INGB 0008 1369 64

KVK-nummer:
78076064

Btw-id:

NL003282941B95

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken die door VivianBlaauw worden gepland en op alle behandelingen die door VivianBlaauw worden uitgevoerd. Door een afspraak te plannen bij VivianBlaauw geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. VivanBlaauw behoudt zicht het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

VivanBlaauw verwerkt persoonsgegevens. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring op deze website.

Afspraak annuleren of verplaatsen

Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd of verplaatst tot 48 uur voor aanvang. Voor afspraken die tot 24 uur voor aanvang worden geannuleerd of op verzoek van de cliënt worden verplaatst, behoudt VivianBlaauw het recht om 50% in tekening te brengen. Voor afspraken die binnen 24 uur voor aanvang worden geannuleerd of op verzoek van de cliënt worden verplaatst, behoudt VivianBlaauw het recht om 100% in rekening te brengen.

Tarieven en betaling

Alle gehanteerde tarieven zijn in euro's en vrijgesteld van btw. Zie voor meer informatie de Tarieven pagina op deze website. Betaling geschiedt enkel en alleen digitaal, bij voorkeur via iDEAL. Na elke behandeling ontvangt de cliënt een factuur per mail, waarin een betaallink opgenomen. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien de betaling niet tijdig is voldaan behoudt VivianBlaauw het recht eventuele vervolgafspraken te annuleren.

Aansprakelijkheid

VivianBlaauw kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Bij de uitvoering van de behandelingen van VivianBlaauw is sprake van een inspanningsverplichting. VivianBlaauw geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde, dan wel na de uitvoering van de behandeling bij de cliënt voordoen. VivianBlaauw is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade of schade die voortvloeit uit het feit dat de cliënt door VivianBlaauw mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van VivianBlaauw beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door VivianBlaauw afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

Beroepsvereniging

VivianBlaauw is aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT). 

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie die de praktijk elk jaar screent en VivianBlaauw certificeert als erkend alternatief therapeut. Klik hier voor inzage in de laatst verkregen licentie.

Klachten

VivianBlaauw valt onder de wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en is hiertoe aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Mocht de cliënt een klacht hebben, dan dient deze zo snel mogelijk bespreekbaar te worden gemaakt bij VivianBlaauw. Komen beiden er niet uit dan kan de cliënt deze klacht neerleggen bij een klachtenfunctionaris van het GAT. Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling en hier voor het stappenplan van de klachtenprocedure.