De verbinding tussen de reguliere gezondheidszorg en mijn praktijk voor mensen met een zwangerschapswens

De afgelopen maanden ben ik (sinds ik actiever ben op social media) door diverse artsen uit het land benaderd om meer te vertellen over mijn praktijk en werkwijze.

Een van de vragen die bij de gesprekken herhaaldelijk terugkwam heeft te maken met beroepsgeheim: “Goh Vivian, jij hebt als therapeut toch net als wij beroepsgeheim. Hoe kan het dan zijn dat mensen met naam, woonplaats èn foto op jouw site staan?”
Dat klopt, ik heb beroepsgeheim. De teksten en foto’s zijn aangeleverd door tevreden ouders zelf die dit met trots en toestemming op mijn site wilden laten plaatsen. Je kunt dit vergelijken met een verhaal of recensie in bijvoorbeeld de Linda. Het staat eenieder vrij om zelf een succesverhaal te delen.

Een andere veelgehoorde vraag: “Je benoemt specifiek wat mogelijke energetische oorzaken of redenen zijn van het niet zwanger kunnen worden of blijven. Ben je niet bang dat een andere therapeut met jouw ideeën ervan doorgaat?”
Nee zeker niet! Ik geloof in de stelling ‘delen is vermenigvuldigen’. Hoe meer bekendheid en therapeuten die dit kunnen, des te meer mensen hun zwangerschapswens in vervulling kunnen laten gaan. Ik doe dit werk niet om er rijk van te worden. Hierin ligt mijn hart en passie en dit mag zeker gedeeld worden.

“Maar zit je dan fertiliteitsartsen niet in het vaarwater?”
Nee hoor. Ik ben ervan overtuigd dat mensen die weg hoe dan ook weten te vinden. Bovendien komen cliënten bij mij die vaak al deze langere trajecten doorlopen hebben of juist die weg nooit wíllen inslaan.

“Op jouw site staat onder de tarieven dat je zonder vergoeding voor de nazorg zorgt indien iemand niet zwanger wordt na jouw behandelingen. Waarom zou je dit gratis doen?”
Dit heeft te maken met het feit dat dit vaak ontbreekt in het reguliere circuit. Als mensen te horen krijgen dat een zwangerschap er niet in zit, worden ze vaak zonder nazorg naar huis gestuurd. Ik voel het als mijn plicht om juist ook de verwerking en acceptatie aandacht te geven die het behoeft. Gelukkig komt het in mijn praktijk zelden voor dat mensen met een onvervulde zwangerschapswens achter blijven. Juist deze mensen hebben dan al genoeg voor hun kiezen en hoeven mijns inziens niet ook nog eens te betalen voor de verwerking ervan. Ook al heb ik ze niet kunnen helpen om hun grootste cadeau te ontvangen, dan is dit ‘cadeau’ wel het minste dat ik mag geven.

Vanuit mijn eigen werk in het verleden in de reguliere gezondheidszorg ben ik bekend met het feit dat een deel van de (huis)artsen mijn werk als een grijs gebied ervaart. Ik ken inmiddels ook voldoende artsen die holistisch naar de mens kijken en hier zeker voor openstaan.

Na meerdere nuchtere gesprekken gevoerd te hebben en de vele positieve ervaringen, blijkt de brug nu toch minder groot en worden sneller vanuit het reguliere medische circuit doorverwijzingen vanuit heel Nederland naar mijn praktijk gedaan. Dit ervaar ik als een hele positieve ontwikkeling. We hebben namelijk allemaal hetzelfde belang te dienen: Zwangerschapswensen mogelijk in vervulling laten gaan.

Wil je persoonlijk contact over dit onderwerp dan sta ik zeker open voor een gesprek. Neem dan via mijn site www.vivianblaauw.nl contact met me op of mail rechtstreeks naar [email protected] voor een video-overleg of (telefonische) afspraak. 

Je kunt door het liken of delen van mijn blog het bereik vergroten en wellicht zo jouw steentje bijdragen aan het mogelijk in vervulling laten gaan van de zwangerschapswensen voor zoveel mensen! Dank hiervoor. 

Blijf in vertrouwen en vooral gezond allemaal!
Vivian Blaauw